bamboo top

KVALITET & LIVSMEDELSSÄKERHET

kvalitet livsmedelPå Naoi Group står kvalitetsarbetet i fokus. Vi lägger ner stort engagemang på att våra produkter alltid ska erbjudan en hög och jämn standard. Våra kunder ska förvänta sig produkter med högsta kvalitet och säkerhet.

Vi ser allvarligt på om ev avvikelser ändå skulle uppstå och förutom att så snart som möjligt korrigera ev fel, så analyseras varje avvikelse för att undvika att problemet uppstår igen.

Självklart arbetar vi med egenkontrollprogram inkl HACCP, men för att minimera risker i livsmedelssäkerheten har vi även gått steget längre och certifierat oss enligt kvalitet- och livsmedelssäkerhetsstandarden; FSSC22000.

För att bli certifierad enligt FSSC22000 krävs bl a att alla våra leverantörer (både produkt och tjänsteleverantörer) godkänns enligt uppsatta krav. Att vi har full spårbarhet på alla råvaror och slutprodukter. Att vi regelbundet gör rengöringskontroller i våra lokaler och analyserar våra produkter via oberoende laboratorium. Att vår personal har relevant utbildning. Att hela vårt kvalitets- och livsmedelssäkerhetssystem blir granskat årligen.

© Naoi Group AB Siktgatan 5 162 50 Vällingby Tel 08-739 23 21 Fax 08-739 23 22